Koprivnica

1. ZONA (grad Koprivnica)
60,00 kn

2. ZONA (krug od 5-10 km)
70,00 kn

3. ZONA (krug od 11-15 km)
90,00 kn

4. ZONA (više od 15 km)
za sva mjesta udaljena više od 15 km, cijena po prijeđenom km od mjesta utovara do adrese istovara obračunava se 8,00 kn/km.

Dostavu obavlja vanjski suradnik i dužan je dostaviti artikle na navedenu adresu.
Dostava podrazumijeva prijevoz i dostavu do kućnih vrata ukoliko ima mogućnosti, a u objektima sa više stambenih jedinica do ulaza u zgradu. U uslugu dostave nije uračunato nošenje na katove i podrume, te montaža i demontaža.

Dobre ideje