Varaždin

ZONA 1. – VARAŽDIN (podrazumijeva područje grada od oznake na ulazu i izlazu iz grada)
Gornji Kučan, Donji Kučan, Kučan Marof
Cijena: 30,00 kn – do 700 kg
Cijena: 60,00 kn – preko 700 kg
Besplatna dostava za iznos računa iznad 4.000,00 kn

ZONA 2. – Hrašćica, Sračinec, Trnovec, Gojanec, Jalkovec, Poljana Biškupečka, Biškupec, Črnec Biškupečki, Kneginec Gornji i Donji, Nedeljanec, Turčin, Majerje, Petrijanec, Domitrovec, Šijanec, Papinec, Krkanec, Zamlača, Prekno, Bartolovec, Žabnik, Štefanec, Šemovec, Zbelava, Jalžabet, lmbriovec, Kelemen, Kaštelanec, Leštakovec, Beretinec, Črešnjevo, Tužno, Svibovec Podravski, Družbinec, Nova Ves P., Vidovec, Budislavec
Cijena: 100,00 kn – do 700 kg
Cijena: 150,00 kn – preko 700 kg
Besplatna dostava za iznos računa iznad 6.000,00 kn

ZONA 3. – Strmec Podravski, Vratno Donje, Vratno Gornje, Cestica, Babinec, Križovljan Radovečki Radovec, Vinica, Marčan, Ladanje Donje, Ladanje Gornje, Koretinec, Čalinec, Biljevec, Bikovec, Greda. Maruševec, Jurketinec, Selnik, Cerje Tužno, Lovrečan, Radovan, Ledinec, Sveti Ilija, Doljan. Tomaševec. Žigrovec, Križanec, Varaždinbr’:’:g, Banjščina, Dugi Vrh. Mali Vrh. Halić, Zamlaka, Čičkovina, Hnstovljan, Donji Martijanec, Vrbanovec, Novakovec, Sudovčina. Vrtlinovec, Lužan Biškupečki, Seketin, Cerje Nebojse, Druškovec, Koškovec, Gačice, Stažnjevec, Osečka, Margečan, Završje, Podevčevo, Filipić, Beletinec, Krušljevec, Škriljevec, Ledinec, Presečno. Oštrice, Orehovec, Črnile, Petkovec, Hrastovec, Vž.Toplice, Martinkovec, Tuhovec. Križovljan, Poljanec, Madaraševec
Cijena: 180,00 kn – do 700 kg
Cijena: 270,00 kn – preko 700 kg
Besplatna dostava za iznos računa iznad 6.000,00 kn

ZONA 4. – Ivanec, Klenovnik, Donja Voća, Gornja Voća, Horvatska, Novaki, Ivanečki Vrhovec. Punikve, Salinovec, Otok Virje, Vratno Otok, Virje Križovljanska, Radovec Polje, Novi Marof, Ključ. Možđenec, Mađarevo, Remetinec, Strmec Remetinečki, Ljubeščica, Piščanovec, Svibovec, Jalševec, Leskovec. Škarnik, Lovrentovec, Slanje, Ludbreg, Selnik, Sveti Đurđ, Struga, Lepoglava, Kaniža, Ivanečka Železnica, Lančić, Knapić, Vuglovec, Ljubelj Kalnički, Vinogradi Ludbreški, Sesvete Ludbreške, Mali Bukovec, Veliki Bukovec, Gornja Poljana, Donja Poljana,Greščevina, Gornje Makojišće, Donje Makojišće, Legrad, Čukovec, Bolfan, Breznički Hum, Podrute, Pece, Kamena Gorica, Bednja, Kamenica, Jelovec Voćanski, Vinica Breg, Veliki Lovrečan, Mali Lovrečan, Falinić Breg, Jarki, Natkrižovljan, Budinščak, Bisag
Cijena: 250,00 kn – do 700 kg
Cijena: 380,00 kn – preko 700 kg
Besplatna dostava za iznos računa iznad 8.000,00 kn

ZONA 5. – Žarovnica, Trakošćan, Donja Višnjica, Gornja Višnjica, Jazbina Višnjička, Cvetlin, Jazbina Cvetlinska, Bednjica, Budinščina, Prebukovje, Purga Bednjanska, Drenovec , Globočec Lud., Novo Selo Podravsko, Sveti Petar, Lunjkovec, Veliki Otok. Selnica Podravska, Sudovec, Radešić, Gornji Kraljevec
Cijena: 300,00 kn – do 700 kg
Cijena: 450,00 kn – preko 700 kg
Besplatna dostava za iznos računa iznad 10.000,00 kn

CIJENIK USLUGE DOSTAVE-PRIJEVOZA (Međimurska županija)

ZONA 1. – Kuršanec Donji i Gornji, Puščine, Nedelišće, Totovec, Šandorovec, Novo Selo na Dravi
Cijena: 100,00 kn – do 700 kg
Cijena: 150,00 kn – preko 700 kg
Besplatna dostava za iznos računa iznad 6.000,00 kn

ZONA 2. – Gornji Hraščan, Čakovec, Trnovec, Savska Ves, Strahoninec, Vularija, Ivanovec, Orehovica. Brezje, Dunjkovec, Črečan, Pribislavec, Sveti Križ, Podbrest, Šenkovec, Mihovljan, Slakovec, Štefanec.
Cijena: 180,00 kn – do 700 kg
Cijena: 270,00 kn – preko 700 kg
Besplatna dostava za iznos računa iznad 6.000,00 kn

ZONA 4. – Belica, Macinec, Mala Subotica. Mačkovec, Novo Selo Rok, Prelog. Pretetinec, Knezowc.
Badličan. Bogdanovec, Donji Kraljevec, Dragoslavec, Donji Mihaljevec, Draškovec, Cirkovljan. Čukovec, Čehovec, Sveti Juraj u trnju, Sveta Marija, Slemenice, Strelec, Stanetinec, Štrukovec, Držimurec, Oporovec, Palovec, Palinovec, Donji Pustakovec, Okrugli Vrh, Krištanovec, Hodošan, Gardinovec, Zasadbreg, Zebanec, Žiškovec. Turčišće, Gornji Mihaljevec. Lopatinec:. Bukovec, Brezovec, Gornja Dubrava, Gornji Koncovščak, Mursko Središće, Miklavec, Martinuševec. Domašinec, Dekanovec, Novakovec, Podturen, Sivica, Pleškovec, Prekopa, Peklenica, Prhovec, Sveti Martin na Muri, Sveti Urban , Selnica, Štrigova, Hlapičina, Jalšovec. Jurovčak, Frkanovec, Ferketinec, Vratišinec, Vučkovec, Žabnik, Železna Gora, Donja Dubrava, Donji Vidovec, Kotoriba, Goričan, Gornji Kraljevec, Vugrišinec
Cijena: 250,00 kn – do 700 kg
Cijena: 380,00 kn – preko 700 kg
Besplatna dostava za iznos računa iznad 8.000,00 kn

Dobre ideje