Žitnjak, Zagreb

1. ZONA (krug do 5 kilometra)
80,00 kn – bijela tehnika/akustika + svaki dodatni artikl 20,00 kn
100,00 kn – peći na kruta goriva + svaki dodatni artikl 30,00 kn
100,00 kn – namještaj/sanitarije + svaki dodatni artikl 50,00 kn
150,00 kn – građevina + svaki dodatni artikl 50,00 kn
200,00 kn – paletna roba

2. ZONA (krug do 15 kilometra)
100,00 kn – bijela tehnika/akustika + svaki dodatni artikl 20,00 kn
150,00 kn – peći na kruta goriva + svaki dodatni artikl 30,00 kn
150,00 kn – namještaj/sanitarije + svaki dodatni artikl 50,00 kn
200,00 kn – građevina + svaki dodatni artikl 50,00 kn
250,00 kn – paletna roba

3. ZONA (krug do 25 kilometra)
150,00 kn – bijela tehnika/akustika + svaki dodatni artikl 20,00 kn
200,00 kn – peći na kruta goriva + svaki dodatni artikl 30,00 kn
200,00 kn – namještaj/sanitarije + svaki dodatni artikl 50,00 kn
250,00 kn – građevina + svaki dodatni artikl 50,00 kn
300,00 kn – paletna roba

4. ZONA (više od 25 kilometra)
Start 100 kn + 6 kn/km

Dostava podrazumijeva prijevoz i dostavu do kućnih vrata ukoliko ima mogućnosti, a u objektima sa više stambenih jedinca do ulaza u zgradu. U uslugu dostave nije uračunato nošenje na katove i podrume, te montaža i demontaža.

Dobre ideje