GLAVNA SKUPŠTINA 31. srpnja 2017.

Održana Glavna skupština Pevec d.d., Društvo će u idućem kratkoročnom razdoblju imati ulaganja u nove prodajne centre od gotovo 300 milijuna kuna

Tvrtka Pevec nastavlja provoditi strategiju i u idućem razdoblju cilj je imati prodajne centre u većini gradova većih od 15 000 stanovnika, izvijestio je prisutne članove na Glavnoj skupštini predsjednik Uprave Pevec d.d. Jurica Lovrinčević. Kazao je kako je iznimno ponosan na prethodno razdoblje u kojem je mnogo učinjeno. Podsjetio je kako je tvrtka unatrag par mjeseci okončala višegodišnji problem nekretnine u Puli te je sada ona u njezinu vlasništvu, a osim toga kupljeni su i prodajni centri u Zadru te u Bjelovaru u kojem uskoro počinje gradnja novog objekta.

– Cilj nam je imati 50% objekata u vlasništvu jer želimo stabilnost kompanije u budućnosti i ne želimo da nam konkurencija zaustavi rast. U nove prodajne centre kompanija namjerava investirati gotovo 300 milijuna kuna te su radi osiguranja financijskih sredstava trenutno u tijeku pregovori s bankama za kreditna zaduženja. Uz to, važna daljnja odrednica bit će nam i materijalna prava naših zaposlenika za koje je u planu povećanje plaća tijekom ove i iduće godine. – kazao je predsjednik Uprave Pevec d.d. Jurica Lovrinčević.

Inače, Glavna skupština Pevec d.d. prihvatila je Godišnja financijska izvješća Društva za 2016. godinu s Izvješćem revizora i Konsolidirana financijska izvješća za 2016. s Izvješćem revizora, Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2016. godinu i Konsolidirano godišnje izvješće Uprave za 2016. godinu. Uz to, na Glavnoj Skupštini prihvaćeno je i izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova u 2016. godini. Osim Odluke o upotrebi dobiti ostvarene poslovanjem u 2016. godini, dane su razrješnice članovima Uprave za vođenje poslova društva i Nadzornog odbora za nadziranje vođenja poslova društva u 2016. godini. Glavna Skupština prihvatila je i Odluku o izmjenama i dopunama Statuta, Odluku o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Glavne skupštine te Odluku o izboru revizora Društva za 2017. godinu. Uz to, za nedostajućeg člana Nadzornog odbora Glavna Skupština izabrala je Marija Radića, suosnivača DICENTRE d.o.o. iz Osijeka koja je s najvećim paketom dionica imatelj kvalificiranog udjela u temeljnom kapitalu PEVEC d.d. Glavna skupština s čak 83,4% glasova odlučila je da se izvan snage stavi Odluka o uvrštenju dionica na uređeno tržište donesena prošle godine na Glavnoj skupštini Društva. Glavna skupština tako je odlučila ocjenjujući da je prije uvrštenja potrebno prije svega otkloniti sve nepravilnosti u Društvu iz prethodnih razdoblja učinjene od ranijih članova uprave kako bi se ostvarile pretpostavke za fer i pravično trgovanje, kao i spoznati učinke nove zakonodavne regulative na tržištu kapitala koje predstavljaju značajne izazove za sve sudionike tržišta od siječnja 2018. te iznimno otegotnu okolnost jer mijenjaju način na koji na njih reagiraju korisnici na tržištu kapitala.

ARHIVA

GLAVNA SKUPŠTINA 31. srpnja 2017. Odluka o sazivanju Glavne skupštine

Obrazac – Prijava za sudjelovanje – 31.7.2017
Obrazac – Punomoć – 31.7.2017

Dopuna dnevnog reda Glavne skupštine

Dobre ideje