Natječaj za zakup poslovnog prostora

PEVEC d.d., Savska cesta 84, 10 360 Sesvete, OIB: 73660371074
objavljuje

NATJEČAJ
za prikupljanje pisanih ponuda za zakup poslovnog prostora

Predmet zakupa je:
Poslovni prostor minimalne površine od 4.000 m², na području Grada Virovitice u blizini glavnih prometnica.

Uz ponudu je potrebno dostaviti:
– podatke o nekretnini (opis, nacrt/tlocrt, površinu otvorenog i zatvorenog prostora), izvadak iz zemljišnih knjiga ne stariji od mjesec dana;
– cijenu zakupa po m²;
– izvadak iz sudskog registra za pravne osobe odnosno kopiju osobne iskaznice za fizičke osobe.

Rok za dostavu ponuda je 17.11.2016.

Ponude se dostavljaju na adresu Pevec d.d., Upravljanje poslovnim prostorima, Savska cesta 84, 10 360 Sesvete.

Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 091 6221 821.

Dobre ideje