Obavijest Nadzornog odbora radnicima i poslovnim partnerima Pevec d.d.

Obavijest Nadzornog odbora radnicima i poslovnim partnerima Pevec d.d.

Temeljem imenovanja novog Nadzornog odbora društva Pevec d.d. krajem proteklog tjedna u Bjelovaru, kao novoizabrani predsjednik Nadzornog odbora Pevec d.d. koristim priliku čestitati kolegama koji su do nedavno obnašali dužnost u navedenom odboru. Njihov dosadašnji rad i neupitno pozitivan utjecaj na rad Društva u velikoj su mjeri utjecali na ostvarenje pozitivnih poslovnih rezultata.

Posebno želim izraziti zahvalnost Predsjedniku i članici Uprave Pevec d.d. te svim radnicima na iznimnim rezultatima poslovanja postignutim u prošloj godini, te prvom kvartalu tekuće godine. Angažman naših djelatnika, kao i vizija i vodstvo Uprave jamac su vedre poslovne budućnosti i kao takav su temelj punog povjerenja koje NO ima prema spomenutim tijelima i svim radnicima.
Tvrtka Pevec je školski primjer i jedna od najpozitivnijih priča kako je u današnje vrijeme moguće ostvariti uspjeh i sa dna doći do pozicije koja jamči rast, pozitivne poslovne rezultate kao i najavu jačanja poslovanja u budućnosti, a u skladu s poslovnom strategijom Društva.

Nadzorni odbor tijekom obnašanja mandata svim dioničarima i radnicima Peveca jamči i dalje profesionalno vodstvo te daljnji rast poslovanja i ostvarivanja zacrtanih poslovnih rezultata. Primarni cilj nam je unaprijediti sveukupno poslovanje te učiniti Pevec jednom od najprosperitetnijih tvrtki na hrvatskom tržištu, a i šire. Potencijal i strateški plan postoje, preduvjeti su osigurani kako bismo ostvarili visoko zacrtane planove i osigurali očekivane poslovne rezultate i imperative koji su pred nama.

Koristim ovu priliku u ime Nadzornog odbora informirati sve poslovne partnere tvrtke Pevec d.d. kako navedeno tijelo nije dalo nikome zaduženje da koordinira dobavljače. Pitanje odnosa s dobavljačima predstavlja jedno od osnovnih pitanja vođenja poslovanja Društva, pa smo stoga svjesni da potpada u nadležnost Uprave Društva. Nadzorni odbor neće poduzimati radnje za koje je nadležna Uprava tvrtke već će svojim radom i angažmanom pridonijeti ostvarenju zacrtanih ciljeva.

Matko Bolanča, predsjednik Nadzornog odbora Pevec d.d.

Dobre ideje