Radno vrijeme 24.,25. i 26.12.2014.

Radno vrijeme 24.,25. i 26.12.2014.

Radno vrijeme prodajnih centara:

  • 24.12.2014. – BADNJAK – prodajni centri rade do 14:30 h
  • 25.12.2014. – BOŽIĆ – prodajni centri ne rade
  • 26.12.2014. – SVETI STJEPAN – prodajni centri ne rade

Dobre ideje