Pevec d.d. – prodaja poslovne imovine

 • Pevec d.d. – prodaja poslovne imovine
  PEVEC d.d. OIB: 73660371074, Savska cesta 84, 10360 Sesvete raspisuje
  OGLAS
  ZA PRODAJU POSLOVNE IMOVINE

  I Predmet prodaje je teretno vozilo Peugeot Boxer, model 333L2H2

  II Prodaja će se vršiti prikupljanjem pisanih ponuda.

  III Vozilo je proizvedeno 2008g., prijeđenih 187 000 km, dizelski motor

  IV Vozilo je u voznom stanju, potreban je veći servis

  V Utvrđuje se početna kupoprodajna cijena u iznosu od 28.100 kn

  VI Ponude se dostavljaju na e-mail adresu logistika@pevec.hr ili adresu: PEVEC maloprodaja neprehrambene robe d.d., Služba Logistike, Savska cesta 84, 10360 Sesvete, s naznakom “ponuda na natječaj – ne otvaraj”. Rok za dostavljanje ponuda je 30. Rujan 2016. .g.

  VII Pravo na podnošenje pisanih ponuda imaju sve domaće i strane, fizičke i pravne osobe. Natjecatelji u ponudi moraju navesti svoje ime i prezime, OIB te adresu odnosno naziv i sjedište pravne osobe s MBS i OIB, te cijenu. Uz ponudu treba priložiti ovjereni prijepis ili ovjerenu presliku osobne iskaznice odnosno izvatka iz sudskog registra.

  VIII Prodaja se obavlja prema načelu »viđeno-kupljeno«, što isključuje sve naknadne prigovore kupca u odnosu na pravne i materijalne nedostatke kupljenog te isključuje svaku materijalnu odgovornost prodavatelja.

  IX Kupac je dužan u roku od osam (8) dana od obavijesti o izboru najpovoljnije ponude platiti prodajnu cijenu uvećanu za troškove PDV-a. Poslovnu imovinu moguće je preuzeti odmah po izvršenoj uplati.

  X Kupac snosi sve troškove sklapanja ugovora, otpreme i sve druge eventualne troškove vezane za prodaju vozila

  XI Prodavatelj zadržava pravo ne prihvatiti nijednu ponudu.

  XII Vozilo se može razgledati u prodajnom centru Pevec Bjelovar, Andrije Hebranga 2b, Bjelovar, uz prethodni dogovor na broj telefona: 091 2459 128

Dobre ideje