Poziv za Glavnu skupštinu Pevec d.d

PEVEC maloprodaja neprehrambene robe dioničko društvo

UPRAVA
Broj: U69-2-2016.

Zagreb, 14. travnja 2016.

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 40. Statuta Pevec maloprodaja neprehrambene robe dioničko društvo, Uprava donosi slijedeću

ODLUKU
o sazivanju sjednice Glavne skupštine

l. Glavna skupština društva PEVEC maloprodaja neprehrambene robe dioničko društvo sa sjedištem u Bjelovaru, Ante Trumbića 1b, održati će se dana 01. lipnja (srijeda) 2016. godine s početkom u 12,00 sati u prostorijama Hotela “Central” u Bjelovaru, Ul. Vatroslava Lisinskog 2.

II. Za Glavnu skupštinu utvrđuje se slijedeći:
Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa sudionika
2. Godišnja financijska izvješća Društva s Izvješćem revizora za 2015. godinu i Konsolidirana godišnja financijska izvješća za 2015. godinu s Izvješćem revizora, Izvješće Uprave o tijeku poslova i stanju Društva za 2015. godinu i Konsolidirano izvješće Uprave za 2015. Godinu
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova u 2015. godini
4. Odluka o rasporedu i upotrebi dobiti ostvarene poslovanjem u 2015. Godini
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave
6. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora
7. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta
8. Odluka o stjecanju vlastitih dionica
9. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora
10. Odluka o izboru revizora za 2016. Godinu

III. Uprava će objaviti oglas odnosno poziv o sazivanju Glavne skupštine PEVEC d.d. na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar, na oglasnim stranicama Narodnih novina Republike  Hrvatske te na internetskoj stranici društva: www.pevec.hr.

IV. Uprava će u oglasu poziva navesti sadržaj ove Odluke, dnevni red, prijedlog svih odluka, uvjete koji se moraju ispuniti za sudjelovanje u Glavnoj skupštini i korištenje pravom glasa, te će dati i sve druge potrebne upute o postupku glasovanja, punomoćima, mogućnosti izmjene dnevnog reda, mogućnosti protuprijedloga, pravu na obaviještenosti i mogućnosti održavanja pričuvne Glavne skupštine u slučaju izostanka kvoruma na prvoj Glavnoj skupštini.

V. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

DOKUMENTI:

1. Odluka Uprave o sazivanju Glavne skupštine PEVEC d.d.
2. Tekst oglasa-poziva za Glavnu skupštinu
3. Godišnja financijska izvješća za 2015. godinu s Izvješćem revizora
4. Konsolidirana godišnja financijska izvješća za 2015. godinu s Izvješćem revizora
5. Izvješće Uprave o tijeku poslova i stanju Društva u 2015. godini
6. Konsolidirano Izvješće Uprave za 2015. godinu
7. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva
8. Prijedlog odluke o rasporedu i upotrebi dobiti ostvarene poslovanjem u 2015. godini
9. Prijedlog odluke o davanju razrješnice članovima Uprave
10. Prijedlog odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora
11. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta
12. Prijedlog odluke o stjecanju vlastitih dionica
13. Prijedlog odluke o izboru članova Nadzornog odbora
14. Prijedlog odluke o izboru revizora za 2016. godinu

Obrazac prijave i punomoći

15. Obrazac prijave za sudjelovanje u radu Glavne skupštine
16. Obrazac punomoći za Glavnu skupštinu

DOPUNA DNEVNOG REDA SJEDNICE GLAVNE SKUŠTINE:

1.Dopuna dnevnog reda CERP
2. Dopuna dnevnog reda NN
3. Odluka o prihvaćanju prijedloga za dopunu dnevnog reda sjednice Glavne skupštine dioničkog društva

Dobre ideje