Održana Glavna skupština Peveca d.d.

U Bjelovaru je održana Glavna skupština društva Pevec d.d. na kojoj su jednoglasno donesene sve predložene odluke. Uprava je izvijestila o tijeku poslova i stanju Društva i povezanih društava za 2013. godinu, dok je Nadzorni odbor izvijestio o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva.

Članovima Uprave i Nadzornog odbora skupština je dala razrješnice kojima se odobrava kako su vodili poslove Društva, odnosno obavljali nadzor u 2013. godini. Dobit Društva u 2013. godini iznosila je gotovo 15 milijuna kuna, a Članovi skupštine donijeli su odluku da se najvećim dijelom rasporedi u ostale rezerve.

Dobre ideje