Pevec izašao iz stečaja, osnovan Pevec d.d.

Nakon pripajanja Peveca d.o.o u stečaju, društvu Pevec Zagreb d.o.o u stečaju izvršeno je preoblikovanje društva s ograničenom odgovornošću u dioničko društvo. 21.6.2012. Trgovački sud u Bjelovaru donio je rješenje i o osnivanju društva Pevec maloprodaja neprehrambene robe d.d. sa sjedištem u Bjelovaru.

Za manje od dvije godine od Odluke o izradi Stečajnog plana preustroja za ta dva društva, zaključeni su stečajni postupci. Registracijom društva nastavlja se poslovanje sa 888 zaposlenih u 12 trgovačkih centara (Slavonski Brod, Split, Bjelovar, Pevec Jankomir, Pevec Žitnjak, Rijeka, Pula, Zadar, Osijek, Varaždin, Koprivnica i Kutina) sa preko 350 domaćih i stranih dobavljača.

Tako će prvi hrvatski trgovački lanac imati 713 dioničara sa temeljnim kapitalom od 123 milijuna kuna. U dvije godine poslovanja, točnije od ožujka 2010. godine ostvaren je prihod od milijardu 292 milijuna 869 tisuća kuna u oba društva. Jedina obveza koju je Pevec d.d. preuzeo iz stečajnog postupka je isplata zaostalih plaća i otpremnina radnicima. Isplaćena ja prva od četiri rate, a druga će biti uplaćena na račune radnika sutra (27.06.2012) u iznosu od 6 milijuna 453 tisuće kuna.

Poslovnu godinu Pevec d.d. trebao bi završiti sa planiranim prihodom od 650 milijuna kuna što je 6% više u odnosu na prošlu 2011. godinu. Planirana dobit iznosila bi oko 5 milijuna kuna.
U okviru nastavka restrukturiranja planova, cilj je jačanje veleprodaje i traženje zainteresiranih najmodavaca odnosno franšizera u gradovima južne Dalmacije te prstena oko grada Zagreba.

Na čelu Uprave Pevec d.d. ostaje dosadašnji stečajni upravitelj Darko Šket, a Nadzorni
odbor sastoji se od sedam članova;

  1. Želimir Kodrić, Samoborka d.d.
  2. Božena Parlov, Turbo Zagreb d.o.o.
  3. Mario Božiković, Mark 2 d.o.o.
  4. Vitomir Klasić, Ivanićplast d.o.o. kao predstavnik države
  5. Rajko Šenjug, Končar – kućanski aparati d.o.o.
  6. Eduard Valić, Hypo Alpe-adria-bank d.d.
  7. Predstavnik radinka

Dobre ideje