HIDRAULIČNA DIZALICA 2T KOTAČI

HIDRAULIČNA DIZALICA 2T KOTAČI

Hidraulična auto dizalica nosivost: 2 t

Dobre ideje